News

01
Gru

OAZA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

HISTORIA Oaza rodzin to wcześniejsza nazwa małżeńsko –rodzinnego ruchu świeckich funkcjonującego obecnie pod nazwą Domowy Kościół (DK). Działa on w ramach Ruchu Światło –Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej […]

01
Gru

LEGION MARYI

Odpowiedzialny Ks. Paweł Klępka Spotkania: środy o godzinie 15:00 członkowie wspierający – w niedziele po Mszy św. o godz. 10:30 Legion Maryi przy parafii św. Franciszka Ksawerego powstał 22 lutego […]

01
Gru

RUCH RODZIN NAZARAETAŃSKICH

Spotkania w każdą środę Godzina 18.00 Opiekun Ks. Prałat Piotr Kimak Założenia ideowe Ruch Rodzin Nazaretańskich zrodził się z potrzeby pogłębienia życia duchowego, ale także jako odpowiedź na wezwanie Ojca […]

01
Gru

RODZINA FRANCISZKAŃSKA

ŚWIECKA RODZINA FRANCISZKAŃSKA Święty Franciszek z Asyżu niewypowiedzianą miłością darzył Maryję i wybrał Ją na Opiekunkę i Orędowniczkę Rodziny Franciszkańskiej. Franciszkańska droga do Eucharystii prowadzi przez Maryję. Niech całe nasze […]

01
Gru

WSPÓLNOTA KARMELITAŃSKA

SPOTKANIA Spotkania Wspólnoty Karmelitańskiej odbywają się w I III i IV środę miesiąca Godzina 18.00 OPIEKUN Ks. H. Kapica HISTORIA Iosephus Episcopus Krzysztof Ian na Słupowie Szembek z Boskiey y […]

01
Gru

SCHOLA DZIECIĘCA

Jesteś w drugiej, może trzeciej albo w czwartej bądź piątej klasie Szkoły Podstawowej i chcesz śpiewać oraz wielbić Pana Boga swoim głosem, tańcem to zapraszamy do Scholii Dziecięcej. Próby odbywają się […]

01
Gru

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego liczy ponad 40 ministrantów i lektorów. Kandydaci do Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w Kościele. Opiekunem […]

01
Gru

WSPÓLNOTA GALILEA

   WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO GALILEA   Jesteśmy wspólnotą katolicką, działającą już ponad 20 lat w Lublinie. Żyjemy charyzmatem Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego tj. Charyzmatem nadziei i podlegamy Przełożonemu tego zakonu. Istniejemy […]

01
Gru

CARITAS

Opiekun – ks. Tomasz Fidecki Zespół charytatywny Wolontariat młodzieżowy Sekcja charytatywna Rady Duszpasterskiej Akcja Katolicka

01
Gru

AKCJA KATOLICKA

  HISTORIA Akcja Katolicka w okresie międzywojennym działała w czterech pionach organizacyjnych. Była A. K. mężczyzn, kobiet, młodzieży żeńskiej i męskiej pod ogólnopolskim zarządem, na czele którego stał prezes A. […]