Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. kan. Jarosław Wójcik

Pochodzi z Parafii pw. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP w Chodlu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Bolesława Pylaka 18 maja 1991 roku w Archikatedrze Lubelskiej. Był wikariuszem w Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce oraz w naszej parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Mianowany został na stanowisko proboszcza w Parafiach pw. NMP Królowej Polski w Stawie, pw. Św. Zofii w Tarnogórze, a od 2019 roku w Parafii tutejszej.

Dziekan dekanatu Krasnystaw-Wschód

Dekanalny Duszpasterz Rodzin

Kapelan Powiatowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

WIKARIUSZE

Ks. Paweł Klępka

Pochodzi z Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Dysie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Józefa Życińskiego 07 czerwca 2008 roku w Archikatedrze Lubelskiej. Był wikariuszem w Parafiach: pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie, pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Niedrzwicy Kościelnej oraz pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Łopienniku Nadrzecznym. Mianowany  na stanowisko wikariusza w naszej Parafii w 2015 roku.

Kapelan Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

Członek Rady Kapłańskiej

Katecheta w Zespole Szkół Nr 1 w Krasnymstawie

Ks. Jakub Głowacki

Pochodzi z Parafii pw. Św. Anny w Lubartowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Stanisława Budzika 27 maja 2017 roku w Archikatedrze Lubelskiej. Był wikariuszem w Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku.. Mianowany na stanowisko wikariusza w naszej Parafii  23 czerwca 2022r.

Ks. Paweł Watras

Pochodzi z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piotrowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Stanisława Budzika 28 maja 2022 roku w Archikatedrze Lubelskiej. Mianowany na stanowisko wikariusza do naszej Parafii 23 czerwca 2022r.

REZYDENT

Ks. prał. Henryk Kapica

Pochodzi z Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa. Piotra Kałwy w Katedrze Lubelskiej dnia 12 czerwca 1973 roku. Jako wikariusz przez rok pracował w Teratynie, a rok w Pawłowie. W 1975 r. został skierowany do tworzenia punktu sakralnego w Rejowcu Fabrycznym gdzie został proboszczem i budowniczym kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W latach 2001-2019 proboszcz naszej Parafii. Obecnie rezydent.

Rezydent

Twórca Ogrodu im. Jana Pawła II w Krasnymstawie