News

01
Gru

WSPÓLNOTA KARMELITAŃSKA

SPOTKANIA Spotkania Wspólnoty Karmelitańskiej odbywają się w I III i IV środę miesiąca Godzina 18.00 OPIEKUN Ks. H. Kapica HISTORIA Iosephus Episcopus Krzysztof Ian na Słupowie Szembek z Boskiey y […]

01
Gru

SCHOLA DZIECIĘCA

Jesteś w drugiej, może trzeciej albo w czwartej bądź piątej klasie Szkoły Podstawowej i chcesz śpiewać oraz wielbić Pana Boga swoim głosem, tańcem to zapraszamy do Scholii Dziecięcej. Próby odbywają się […]

01
Gru

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego liczy ponad 40 ministrantów i lektorów. Kandydaci do Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w Kościele. Opiekunem […]

01
Gru

WSPÓLNOTA GALILEA

   WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO GALILEA   Jesteśmy wspólnotą katolicką, działającą już ponad 20 lat w Lublinie. Żyjemy charyzmatem Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego tj. Charyzmatem nadziei i podlegamy Przełożonemu tego zakonu. Istniejemy […]

01
Gru

CARITAS

Opiekun – ks. Tomasz Fidecki Zespół charytatywny Wolontariat młodzieżowy Sekcja charytatywna Rady Duszpasterskiej Akcja Katolicka

01
Gru

AKCJA KATOLICKA

  HISTORIA Akcja Katolicka w okresie międzywojennym działała w czterech pionach organizacyjnych. Była A. K. mężczyzn, kobiet, młodzieży żeńskiej i męskiej pod ogólnopolskim zarządem, na czele którego stał prezes A. […]

01
Gru

RADA DUSZPASTERSKA

WYBORY Rada Duszpasterska ma wspierać kapłanów w pracy duszpasterskiej, koordynując działania poszczególnych grup duszpasterstwa specjalistycznego i animując działania ewangelizacyjne, liturgiczne, charytatywne, kulturalne itd. W tej Radzie nie chodzi o reprezentację […]

01
Gru

RADA PARAFIALNA

Kodeks Prawa Kanonicznego dla całego Kościoła zaleca, aby w każdej parafii istniała Rada Parafialna zwana Ekonomiczną. Jej głównym zadaniem jest troska o zapewnienie podstaw materialnych parafii, ale także pomoc kapłanom […]

18
Lis

Chrzest

  Dokumenty, które trzeba przedstawić w kancelarii: Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii Zaświadczenie od rodziców chrzestnych […]

18
Lis

Św. Juda Tadeusz

Juda Tadeusz został powołany przez Jezusa na Apostoła. Był  on bratem Św. Jakuba Młodszego i krewnym samego Jezusa. Imię  Juda oznacza „godny czci”. Dość częste imię  w Izraelu. Imię to nosił  syn […]