12. V. 2024 r.

11
maj
  1. 05. VI. Wniebowstąpienie Pańskie

 Nabożeństwo do Błogosławionego Ks. Zygmunta Pisarskiego w każdą niedziele po Mszy św. o godz. 9.00. Prowadzi Grupa modlitewna Bł. Ks. Zygmunta i Patronki dobrej śmierci. Po Mszy św. o godz. 10.00 spotkanie dzieci Kl. III przygotowanie do urocz. I Komunii św. Po Mszy św. o godz. 12.00 spotkanie kandydatów do Bierzmowania.

-Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone są na budownictwo sakralne.

-Zapraszamy jutro na Mszę św. o godz. 18.00  i Nabożeństwo Fatimskie, po procesji spotkanie pielgrzymów wyjeżdżających do Częstochowy 24.V. o godz. 1.00.

-W środę  Nabożeństwo majowe będzie połączone z Nabożeństwem do M B N Pomocy o godz. 17.30.  Msza św. w int. uczestników. Nabożeństwo majowe w niedzielę, święta i pozostałe dni tygodnia po Mszy św. wieczorowej o godz. 18.00 Zachęcamy parafian do modlitwy zanoszonej do Boga  przez wstawiennictwo Matki Najświętszej.  

-W przyszłą niedzielę urocz. Zesłania Ducha Świętego. Msze św. w porządku niedzielnym.  

-Trawa ,,Wakacyjne Dzieło Pomocy Dzieciom’’ Nadzieja Radości – zbiórka ofiar do puszek prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Przy drzwiach kościoła do nabycia prasa katolicka jak zawsze ciekawe artykuły zachęcam również do zakupu Flagi papieskiej.

-Dziękuję i wyrażam tradycyjne Bóg zapłać za   ofiary na kościół 2 ofiary po  100 zł. i 500 zł.

-W tym tygodniu Poświęcenie pól. o godz. 19.00.

Wtorek 14. V. godz. 19.00 Przedmieście Zastawie ul. Czuby, Białka, Krakowskie Przedmieście

Środa   15. V. godz. 19.00  Niemienice.

 +Bogusław Nosal z Krakowskiego Przedmieścia.  

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia  Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii. „Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […] Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47). W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej  Konferencji Episkopatu Polski Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność: Bp Artur G. Miziński Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski