Małżeństwo jest świętym związkiem z woli Stwórcy. Pan Jezus uczynił  go sakramentem, czyli świętym znakiem swej obecności. To Chrystus i Jego miłość stają się  źródłem miłości małżeńskiej i rodzinnej. Małżonkowie czerpiąc siły z tego źródła, tworzą wspólnotę życia i miłości. Łaska Pana cementuje i udoskonala miłość małżonków, umacnia nierozerwalną jedność i prowadzi ich ku świętości. Małżeństwo katolickie jest jedno i nierozerwalne aż do śmierci jednego ze współmałżonków. Najcenniejszym darem małżeństwa jest nowe życie – dziecko.

INFORMACJE PRZEDŚLUBNE

 • Narzeczeni zgłaszają się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii, w parafii, gdzie ma być sprawowany ślub (termin ślubu dobrze jest ustalić wcześniej).
 • Narzeczeni spisują protokół przedślubny, przedstawiając dowody osobiste i świadectwa ukończenia katechizacji.
 • W ramach przygotowania religijnego do ślubu narzeczeni uczestniczą w dziesięciu konferencjach, w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej i w Dniu Skupienia.
 • Konferencje przedmałżeńskie w naszej parafii są głoszone w SOBOTY  o godz. 1800 w Listopadzie i Okresie Wielkiego Postu.
 • W odpowiednim czasie kapłan przeprowadza rozmowę z narzeczonymi na temat wysłuchanych konferencji, dla upewnienia się, że są przygotowani do tegoż sakramentu.
 • Narzeczeni przystępują do spowiedzi po zgłoszeniu „zapowiedzi” i tuż przed ślubem.
 • Jeśli jest to ślub konkordatowy, to przynoszą z USC odpowiedni dokument.
 • Jeśli któreś z narzeczonych było chrzczone w innej parafii niż parafia ślubu, należy przynieść metrykę chrztu (ważna tylko pół roku). Na niej powinny być dane o bierzmowaniu. Jeśli nie ma takiego wpisu, narzeczeni powinni przynieść z parafii bierzmowania odpowiedni dokument.
 • Jeśli jedna ze stron jest z innej parafii, to należy w swojej parafii wygłosić zapowiedzi na podstawie dokumentu z parafii ślubu i odpowiedni dokument dostarczyć do parafii ślubu.
 • Wierni, jeśli wiedzieliby o przeszkodach istniejących między narzeczonymi są zobowiązani powiadomić o tym księdza proboszcza.
 • Ślub może być w parafii panny (dawny zwyczaj) lub w parafii kawalera. Jeżeli zaś ślub ma być w obcej parafii, to należy uzyskać od jednego z dwóch swoich proboszczów dokument uprawniający innego księdza proboszcza do przeprowadzenia wszystkich formalności prawnych (licencję na udzielenie ślubu lub zgodę na spisanie protokołu poza rodzimą parafią).
 • Kilka dni przed ślubem narzeczeni spisują akta ślubu w kancelarii parafialnej. Są przy tym obecni świadkowie ślubu, którzy także podpisują dokumenty.
 • Świadkami ślubu powinni być wierzący i praktykujący katolicy.
 • Wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka.

   

Terminy nauk przedmałżeńskich w parafii św. Franciszka Ksawerego:

Zostaną podane w najbliższym czasie na przełomie listopada i grudnia.

 

PORADNIA RODZINNA

Na spotkania Poradni Rodzinnej należy umawiać się indywidualnie z Panią Grażynką pod numerem telefonu: 533566292 albo 825761200