Parafia Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

18NASTKA PIELGRZYMKOWA

Pielgrzymka??? Świetne wspomnienia. Nie wyobrażam sobie wakacji bez pielgrzymki… jest to coś wspaniałego, coś czego nie da się opowiedzieć. Trzeba to po prostu przeżyć. Pielgrzymka działa jak narkotyk silnie uzależnia. To cudowne rekolekcje w drodze. Można tam poznać...
Czytaj więcej →

WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWE NASZEJ PARAFII

Spotkania – I sobota miesiąca godz. 9.00 Opiekun – ks. Henryk Kapica Obecnie w naszej parafii modli się i wypełnia zadania wynikające z reguły wspólnot różańcowych 6 kółek różańcowych. Wspólnoty spotykają się systematycznie w I sobotę miesiąca o godzinie 9.00 n...
Czytaj więcej →

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

SPOTKANIA Spotkania Rodziny Radia Maryja Terenowe Biuro Radia Maryja Terenowe Biuro Radia Maryja zostało powołane w Krasnymstawie dnia 3 listopada 1996 r. Pierwszy jego zarząd stanowiły następujące osoby: Jadwiga Dudek (założycielka i pierwsza kierowniczka), Halina Szuran i...
Czytaj więcej →

OAZA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

HISTORIA Oaza rodzin to wcześniejsza nazwa małżeńsko –rodzinnego ruchu świeckich funkcjonującego obecnie pod nazwą Domowy Kościół (DK). Działa on w ramach Ruchu Światło –Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Obecną nazwę przyjął w 1978 rok...
Czytaj więcej →

LEGION MARYI

Odpowiedzialny Ks. Paweł Klępka Spotkania: środy o godzinie 15:00 członkowie wspierający – w niedziele po Mszy św. o godz. 10:30 Legion Maryi przy parafii św. Franciszka Ksawerego powstał 22 lutego 1994 r. i przyjął nazwę Prezydium pw. Matki Bożej Patronki Misji świętych....
Czytaj więcej →

RUCH RODZIN NAZARAETAŃSKICH

Spotkania w każdą środę Godzina 18.00 Opiekun Ks. Prałat Piotr Kimak Założenia ideowe Ruch Rodzin Nazaretańskich zrodził się z potrzeby pogłębienia życia duchowego, ale także jako odpowiedź na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. To właśnie w Polsce, w...
Czytaj więcej →

RODZINA FRANCISZKAŃSKA

ŚWIECKA RODZINA FRANCISZKAŃSKA Święty Franciszek z Asyżu niewypowiedzianą miłością darzył Maryję i wybrał Ją na Opiekunkę i Orędowniczkę Rodziny Franciszkańskiej. Franciszkańska droga do Eucharystii prowadzi przez Maryję. Niech całe nasze życie chrześcijańskie, ora...
Czytaj więcej →

WSPÓLNOTA KARMELITAŃSKA

SPOTKANIA Spotkania Wspólnoty Karmelitańskiej odbywają się w I III i IV środę miesiąca Godzina 18.00 OPIEKUN Ks. H. Kapica HISTORIA Iosephus Episcopus Krzysztof Ian na Słupowie Szembek z Boskiey y Świętey Stolicy Apostolskiey Łaski Biskup Chełmski Nomin Przemyski Proboszcz y...
Czytaj więcej →

SCHOLA DZIECIĘCA

Jesteś w drugiej, może trzeciej albo w czwartej bądź piątej klasie Szkoły Podstawowej i chcesz śpiewać oraz wielbić Pana Boga swoim głosem, tańcem to zapraszamy do Scholii Dziecięcej. Próby odbywają się w piątki w salce parafialnej, przy wcześniejszym ustaleniu z siostrą....
Czytaj więcej →

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego liczy ponad 40 ministrantów i lektorów. Kandydaci do Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w Kościele. Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Dariusz Borowski. Przyjęci...
Czytaj więcej →
12