„Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego pod niebiosa” Hbr 7,26

 
kapłaństwo

 

Kapłaństwo ustanowił Jezus Chrystus wybierając grono apostołów i przekazując im władzę sprawowania sakramentów, głoszenia Słowa Bożego i prowadzenia Ludu Bożego do nieba. Z jednej strony Chrystus staje się obecny wśród ludzi poprzez posługę kapłana, z drugiej zaś strony kapłan staje się rzecznikiem wiernych wobec Boga.

Do kapłaństwa przygotowuje nasze Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, zaś święceń kapłańskich może udzielić tylko biskup przez gest ewangeliczny nałożenia rąk i modlitwę konsekracyjną.

Naszą chlubą jest Kapłan, Błogosławiony Męczennik, Zygmunt Pisarski ochrzczony w naszej parafii i tutaj przeżywający swoje dzieciństwo. Zamordowany w Gdeszynie przez Gestapo.

Drugim kapłanem – męczennikiem z czasów wojny jest Ks. Stanisław Galewski zamordowany przez pijanych gestapowców w Siennicy Różanej.

Co czwartek o godzinie 17-tej modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Z terenu naszej obecnej parafii pochodzą następujący kapłani:

Ks. Kan. Franciszek Haładyj

Ks. Kan. Józef Jasiński

Ks. Kan. Andrzej Domański

Ks. Piotr Lucjan Patyk