20. XI. Ogłoszenia

19
lis
  1. XI. XXXIV. Niedziela ZwykłaUrocz. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

<>Przeżywamy dzisiaj w Kościele urocz. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata która kończy rok kościelny.

<>W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent który ma podwójny charakter: jest czasem przygotowania do urocz. Narodzenia Pańskiego i oczekiwaniem na przyjście Chrystusa przy końcu dziejów.

<>W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 7.30 zostaną Poświęcone opłatki na stół wigilijny. Bardzo proszę Państwa Radnych, Kandydatów do Rady Duszpasterskiej i osoby które pomagały w roznoszeniu opłatków, o dostarczenie poświęconych opłatków do poszczególnych Rodzin. Ofiary składane tradycyjnie przy opłatkach będą przeznaczone na planowane w przyszłym roku inwestycje przy elewacji Kościoła i opłatę za zakup opłatków.

<>Zgodnie z Dekretem Ks. Arcybiskupa trwa zgłaszanie kandydatów do Parafialnych Rad Duszpasterskich, proszę o zgłaszanie kandydatów do naszej Rady do 26. XI. Lista kandydatów zostanie ogłoszona w przyszłą niedzielę.

<>Nabożeństwo do Błogosławionego Ks. Zygmunta Pisarskiego  w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.

<>Modlitwa różańcowa za polecanych w wypominkach  w niedziele listopadowe o godz. 17.30

<>W środę o godz. 18.00 gościć będziemy Ks. Jozef Vadekena charyzmatyka. Zapraszamy na Mszę św. i Nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała. Nabożeństwo do M B N Pomocy o godz. 17.45.

<>W piątek zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 po Mszy św. modlitwa i Adoracja Najświętszego Sakramentu.

<> Przy drzwiach kościoła do nabycia prasa katolicka jak zawsze ciekawe artykuły.

<>Bóg zapłać za ofiary  bezimienne  na kościół dwie ofiary po 100 zł i 200 zł.

<>Ofiary zbierane dzisiaj do puszek przeznaczone są na ,,Pomoc Kościołowi w Potrzebie”

                  Dar serca na wyposażenie nowej Kaplicy Szpitalnej

Nowa kaplica została zlokalizowana w budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, który powstaje w obiekcie z przełomu 1862/1863 roku znany mieszkańcom Krasnegostawu i okolic jako stary szpital imienia Świętego Franciszka. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przeznaczony będzie dla 50 pacjentów. Kaplica szpitalna to miejsce wyciszenia, spotkania z Bogiem, miejsce szczególne, służące hospitalizowanym pacjentom. Człowiek potrzebuje się zbliżać do Boga, zawierzać swoje zdrowie oraz prosić o błogosławieństwo. W swojej duszy oczekujemy Jego obecności, tym bardziej w sytuacjach trudnych: choroby, cierpienia, śmierci. To ważne, by szpital miał taką wyjątkową przestrzeń na ciche spotkanie z Bogiem, na Liturgię Mszy Świętej, przyjęcie sakramentów. Ofiary składane do puszek w przyszłą niedziele będą przeznaczone na wyposażenie Kaplicy szpitalnej.

<>Rekolekcje Adwentowe rozpoczną się w urocz. Odpustu Św. Franciszka Ksawerego  w niedzielę 4. XII, poniedziałek 5.XII i wtorek 6 XII dni spowiedzi.

<>Szkoła Podstawowa Nr 5 Organizuje  konkurs pod tytułem ,,Święci Przewodnicy – Św. Mikołaj w trzech kategoriach

Kl. I –  III praca plastyczna

Kl. IV – VI praca pisemna

Kl. VII – VIII praca pisemna Regulamin na stronie parafii.

 

+Siostra Maria Kasperczyk z Tuligłów

We wtorek o godz. 13.00 Pg. Śp. Stanisława Dębskiego z ul. Stokowej

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

(Do odczytania w ramach ogłoszeń we wszystkich kościołach w Polsce  w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2022 roku)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne  czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II. Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

 

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski