RODZINA FRANCISZKAŃSKA

01
gru

ŚWIECKA RODZINA FRANCISZKAŃSKA

Święty Franciszek z Asyżu niewypowiedzianą miłością darzył Maryję i wybrał Ją na Opiekunkę i Orędowniczkę Rodziny Franciszkańskiej. Franciszkańska droga do Eucharystii prowadzi przez Maryję. Niech całe nasze życie chrześcijańskie, oraz franciszkańskie, stanie się podobne jak życie Maryi jednym wielkim „Magnificat” czyli uwielbieniem Boga. Ojciec Święty Jan Paweł II 221istopada 2002 r., skierował do Franciszkanów Świeckich w auli Klementyńskiej na Watykanie słowa przesłania: „Świeccy Franciszkanie żyjcie powołaniem przynależności Kościoła i społeczeństwa, jako niepodzielnej rzeczywistości. Dlatego proszę was nade wszystko o osobiste świadectwo w środowisku, w którym żyjecie, świadectwo przed ludźmi, w życiu rodzinnym, w pracy, w radości i cierpieniach, w spotkaniu z ludźmi, którzy są braćmi w tym samym Ojcu, w obecności i udziale, w życiu społecznym i w braterskim stosunku do wszystkich stworzeń. Zachęcam was byście wzięli do ręki Święty Różaniec, odmawiajcie go.”
Franciszkańska Wspólnota przy parafii św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie przeżyła dużą radość dnia 10 kwietnia 2005 r. O godz. 10 – tej została odprawiona Msza św. celebrowana przez O. Wiesława Wyszyńskiego CAP, asystenta duchowego F.Z.Ś. regionu lubelskiego, oraz ks. Pawła Kamolę, asystenta duchowego Wspólnoty Miejscowej F.Z.Ś. w intencji o Boże błogosławieństwo dla Wspólnoty Franciszkańskiej, Kapituły Wyborczej, o nowe powołania i życie wieczne dla zmarłych F.Z.Ś. W czasie Mszy Świętej o. Wiesław odczytał i przekazał Wspólnocie Akt Kanonicznego Erygowania Wspólnoty: „Potwierdzam fakt erygowania Kongregacji III Zakonu Świętego Franciszka, jego istnienie i działalność przy Parafii p.w. Św. Franciszka Ksawerego. Niech Bóg Was błogosławi i niech Was strzeże, niech obdarza Was swoim pokojem”. Podpisał Minister Prowincjalny Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów o. Sławomir Siczek CAP. Warszawa dnia 29 listopada 2004 r. w święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego. Oryginał Aktu Erekcyjnego znajduje się w Aktach parafialnych Kościoła Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.
Kapitule Wyborczej F.Z.Ś przewodniczyła s. Zofia Gałkowska, członek Rady Regionalnej F.Z.Ś w Lublinie. W głosowaniu tajnym do nowej Rady F.Z.Ś zostali wybrani: s. Marianna Stojańska – przełożona, br. Marian Mąka – zastępca przełożonej, s. Teodora Furgała – sekretarz, s. Danuta Kazaska – skarbnik, s. Janina Warchulska – mistrz formacji, s. Helena Bąk – członek. Bracia i siostry niosąc pomoc najbardziej potrzebującym pozostają w żywej łączności wzajemnej, pragną urzeczywistnić charyzmat Ojca Serafickiego w życiu i posłuszeństwie wypełniając Jego słowa: „O Panie uczyń z nas narzędzie Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam gdzie panuje krzywda, jedność tam gdzie panuje zwątpienie, nadzieje tam gdzie panuje rozpacz, światło tam gdzie panuje mrok, radość gdzie panuje smutek.” Życie według Reguły wymaga odniesienia się do zasad w niej zawartych, w codziennym postępowaniu. Aby temu sprostać konieczna jest nam pomoc Boża i łaska Ducha Świętego. Przeżywamy codziennie z wiarą wielki dar jaki nam dał Chrystus, szczególnie teraz w roku Eucharystii. Ojciec Święty Jan Paweł II 17 września 1993 r. tymi słowami modlił się na Alwerni: „Święty Franciszku świat tęskni za Tobą, jako za ikoną Jezusa Ukrzyżowanego. Pomóż Święty Franciszku, ludziom uznać zło grzechu i szukać oczyszczenia z niego w pokucie, Pomóż nam wyzwolić się z samych struktur grzechu, które uciskają dzisiejsze społeczeństwo. Święty Franciszku świat tęskni za Twoim głosem słabym, ale potężnym mocą Ewangelii. Udziel młodzieży naszej Twojej świeżości życia, by mogła przeciwstawić się zasadzkom różnorakich kultur śmierci.”
Wszyscy prośmy Św. Franciszka, Św. brata Alberta patrona naszego regionu, błogosławioną s. Anielę Salawę patronkę Franciszkanów Świeckich w Polsce, aby wypraszali nam dary Ducha Świętego i wspierali nasze wysiłki.
M. Stojańska