Parafia Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

MSZE ŚWIĘTE O GODZINIE 17:00

W tym roku ze względu na obecny stan epidemii Covid-19 nie odbędzie się tradycyjna wizyta duszpasterska . Jednak w naszej Parafii tym bardziej nie powinno zabraknąć modlitwy w intencjach rodzin.

Dlatego w kościele parafialnym od 18 stycznia do 09 lutego (oprócz Niedziel) będą odprawiane dodatkowe Msze św. o godz. 17.00 w intencji mieszkańców poszczególnych części naszej parafii z zachowaniem wszystkich form bezpieczeństwa sanitarnego. W kaplicach dojazdowych Msze Święte zostaną odprawione za mieszkańców poszczególnych miejscowości 23 stycznia o godzinie 10:00 (Białka, Wólka Orłowska, mieszkańcy Małochwieja Dużego) i o godzinie 11:00 ( mieszkańcy Małochwieja Małego).

Pomodlimy się wspólnie modlitwą przewidzianą podczas wizyty duszpasterskiej. W czasie Mszy św. będzie zbierana taca na remont elewacji kościoła i utrzymanie parafii. Każdy kto będzie miał życzenie może złożyć dobrowolną ofiarę. Na zakończenie liturgii każda rodzina otrzyma pamiątkowy obrazek kolędowy.

Gdyby ktoś nie miał wody święconej będzie można ją pobrać po Mszy Świętej z naczynia przy szopce.

Serdecznie zapraszamy naszych parafian na te Msze św. i modlitwę o Boże błogosławieństwo w nowym roku.   

PONIŻEJ UMIESZCZAMY PLAN MSZY ŚWIĘTYCH Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE DNI ORAZ MIEJSCOWOŚCI, ULICE ZAMIESZKAŁE PRZEZ NASZYCH PARAFIAN.

18 STYCZNIA
         ul. Witosa 
         ul. Piłsudskiego Blok 32 i Blok 34


19 STYCZNIA
          Kol. Zastawie strona północna
          Kol. Zastawie (Wodny Dół – północny  Wschód) 
          Kol. Zastawie od południa i zachodu Nr. 59 – 81
          Łany i Kol. Zastawie
          ul. Piłsudskiego Blok 38, Blok 40, Blok 42, Blok 44.


20 STYCZNIA
          Lubańki  za rzeką, 
          ul. Kwiatowa
          ul. Gołębia, 
          ul. Tytoniowa 
          ul. Ułańska 
          ul. Piłsudskiego Blok 36, Blok 16,  Blok 64 
          Domki od Granicznej do Wiaduktu
          ul. Piłsudskiego domki do centrum.


21 STYCZNIA
           Przedmieście Zastawie od Małochwieja 143 – 119.
           Przedmieście Zastawie do Małochwieja  Jana  Czuby 6-10 Stokowa 117 – 89.       
           Przedmieście Zastawie Stokowa, Wąska, Nisieckiego Czuby 1-9
           Przedmieście Zastawie od Bieleszy 1-4, Stokowa 53-70 Ściegiennego Nisieckiego 
           ul. Piłsudskiego Blok 46 
           ul. Piłsudskiego 66 – 96 Skarpa od Wiaduktu
           ul. Piłsudskiego domki od LO, od Graniczne
           Osiedle Kompozytorów.


22 STYCZNIA
           Przedmieście Zastawie na Polach
           Przedmieście Góry  (Podgórze przy stokach Wójta Stanisława Stokowa.) 
           ul. Polna
           ul. Bławatna
           ul. Makowa  
           ul. Piekarskiego 6, 4, 10 
           Domki na Skarpie


23 STYCZNIA
           Kaplice:  
           Białka,  godz. 10.00, 
           Wólka Orłowska, godz. 10.00, 
           Małochwiej Duży godz. 10.00,  
           Małochwiej Mały godz. 11.00

           Kościół Parafialny, godz. 17:00:
           Zawieprze. (wszystkie ulice)


25 STYCZNIA
           ul. Krakowskie Przedmieście 
           ul. PCK Blok 11    
           ul. PCK Blok 13 
           ul. Oleszczyńskiego Blok Nr. 3 
           ul. Grobla.


26 STYCZNIA
           Kol. Widniówka od Lasu
           Kol. Widniówka od Miasta
           Rudka  
           ul. PCK  Blok 6a,  6b, 6c, 6e. 6d


27 STYCZNIA
           Zażółkiew 
           ul. Lwowska od miasta Nr. 10- 56
           ul. Lwowska od młyna Nr. 122 – 76 
           ul. Lwowska za młynem 125 – 145 
           ul. Lwowska za młynem Nr. 147 -180


28 STYCZNIA
           Latyczów Duży 
           Latyczów Mały, 
           Kol. Rońsko
              ul. Piaskowa 
           ul. Borowa od Latyczowa 
           ul. Borowa od Rońska.


29 STYCZNIA
           ul. Stokowa od Bieleszy w stronę  miasta 
           ul. Kickiego 
           Przedmieście 
           Zastawie od miasta 
           ul. Łukasińskiego od końca do Stokowej
           Kol. Rońsko 
           ul. Kłosowskiego
           ul. Brzechwy
           ul. Makuszyńskiego
           ul. Tuwima
           ul. Korczaka 
           ul. Słoneczna
           ul. Czechowicza 
           ul. Nadwieprzańska.


30 STYCZNIA
           Rońsko wieś od miasta
           Rońsko wieś od Zażółkwi
           ul. Wysockiej od Czechowicz
           ul. Miętowa
           ul. Spacerowa
           ul. Różana
           ul. Modra
           ul. Ptasia
           ul. Słowicza
           ul. Wysockiej od Borowej.  


01 LUTEGO
           ul. Gospodarcza 
           ul. Wyszyńskiego 
           ul. Torowa
           ul. Nasienna
           ul. Jabłonkowa
           ul. Rejowiecka 
           ul. Sikorskiego od Ronda 
           ul. Sikorskiego od Kościoła.

02 LUTEGO
           Niemienice
           Plac 3 Maja strona wschodnia, południowa, zachodnia, północna.04 LUTEGO
            ul. Jabłonkowa od Witosa
            ul. Kółkowa
            ul. Bohaterów Września
            ul. Rzeczna 
            ul. Oleszczyńskiego.


05 LUTEGO
            ul. Kościuszki 
            ul. Gawryłowa
            ul. Kościuszki od Zakręcia
            ul. Kilińskiego 
            ul. Mostowa 
            Zaułek Nadrzeczny,


06 LUTEGO
            ul. Podwale
            ul. Cicha
            ul. Browarna 
            ul. Żurka
            ul. Pocztowa
            ul. Pocztowa Blok Nr 2
            ul. Matysiaka
            ul. Kościelna


08 LUTEGO
             ul. Kołowrót
             ul. Rybia
             ul. Kacza 
             ul. Czysta 
             ul. Zamkowa
             ul. Partyzantów. 


09 LUTEGO
             ul. Poniatowskiego Blok 20 i Blok 22 
             ul. Leśna 1, 3A, 3B, 3C, 5, 3D, 4, 6, 7, 2A.