RADA DUSZPASTERSKA

01
gru

WYBORY

Rada Duszpasterska ma wspierać kapłanów w pracy duszpasterskiej, koordynując działania poszczególnych grup duszpasterstwa specjalistycznego i animując działania ewangelizacyjne, liturgiczne, charytatywne, kulturalne itd.

W tej Radzie nie chodzi o reprezentację bloku, ulicy czy wioski, ale o takie osoby z całej parafii, które wniosłyby nową jakość w życie wspólnoty kościelnej – swoją mądrością, doświadczeniem wiary, szlachetnością, nowymi inicjatywami, a także bezpośrednim działaniem społecznym.

Radnym może być osoba pełnoletnia (licząca przynajmniej 18 lat), będąca katolikiem, która przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania, uczestniczy w życiu kościelnym (niedzielna Msza św., częsta Komunia Św., angażowanie się w akcje kościelne), a także żyje zgodnie z etyką katolicką.

Wybory do Rady Duszpasterskiej odbyły się w 2012 roku. W naszej parafii wierni zgłosili 174 osoby jako ewentualni kandydaci na radnych. Z tej liczby Komisja Wyborcza ustaliła listę 35 osób, które były podawane najczęściej. Wierni w głosowaniu wybrali 20 osób. Ponadto z nominacji księdza dziekana do Rady weszło 5 osób, 9 radnych wyłoniły wspólnoty parafialne, a 3 radne reprezentują wspólnoty związane z kaplicami. W sumie w naszej Radzie Parafialnej działają 37 osoby.

STRUKTURA RADY

Rada Duszpasterska podzielona jest na cztery zespoły:

Zespół Liturgiczny
Zespół Apostolski
Zespół do Spraw Społecznych
Zespół do spraw Kultury

SKŁAD RADY DUSZPASTERSKIEJ

Ks. Henryk Kapica, Ks. Adam Musiel, Mariusz Antoniak, Danuta Bąk, Małgorzata Bąk, Witold Berbeć, Wiesław Bojarczuk, Lucjan Chruściel, Anita Cichosz, Hanna Czuba, Krystyna Domańska, Jolanta Fidecka, Bożena Gawlikowska, Wiesław Hys, Helena Kaniuka, Elżbieta Kleszowska, Halina Korszla, Urszula Kowalik, Grażyna Majchrowicz, Marianna Mataczyńska, Elżbieta Matysek, Grażyna Mazurek, Leszek Milanowski, Alicja Mucha, Elżbieta Nizioł, Zofia Osuchowska, Lidia Pachuta, Elżbieta Patyk, Danuta Pawelska, Wiesław Siwiec, Piotr Sroczyński, Marianna Stojańska, Antoni Szypuła, Zofia Tomala, Jolanta Wołos, Bożena Wójcik, Barbara Wrzeszcz