RADA PARAFIALNA

01
gru

Kodeks Prawa Kanonicznego dla całego Kościoła zaleca, aby w każdej parafii istniała Rada Parafialna zwana Ekonomiczną. Jej głównym zadaniem jest troska o zapewnienie podstaw materialnych parafii, ale także pomoc kapłanom w organizacji życia duszpasterskiego wspólnoty.

Funkcja społeczna radnego jest wielkim zaszczytem. Radny służy radą miejscowemu księdzu proboszczowi, pomaga w dobrym funkcjonowaniu parafii, troszczy się o dobro duchowe i materialne, pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje parafialne. Radny, z jednej strony jest reprezentantem lokalnej społeczności wobec księdza proboszcza, wyraża ich opinie, sugestie i zapytania, z drugiej zaś strony radny jest reprezentantem administratora parafii, który przekazuje wiedzę o stanie materialnym parafii, o tym, co się dzieje wżyciu wspólnoty, jakie są realizowane dzieła, jakie są przychody i wydatki, jakie podejmowane kroki dla usprawnienia działania parafii. Parafianie mogą się dowiedzieć o rzeczywistym stanie parafii jakby „z pierwszej ręki”.

Kadencja Rady trwa pięć lat.

Radnym może być osoba wierząca i praktykująca, która ukończyła 18. rok życia. Powinna cieszyć się zaufaniem społecznym i autorytetem, powinna dawać dobry przykład życia moralnego i religijnego. Religijność radnego wyraża się przede wszystkim w coniedzielnym uczestnictwie we Mszy św. i rzeczywistej trosce o parafię.