SCHOLA DZIECIĘCA

01
grudzień

Jesteś w drugiej, może trzeciej albo w czwartej bądź piątej klasie Szkoły Podstawowej i chcesz śpiewać oraz wielbić Pana Boga swoim głosem, tańcem to zapraszamy do Scholii Dziecięcej.

Próby odbywają się w piątki w salce parafialnej, przy wcześniejszym ustaleniu z siostrą.

Opiekunem scholi jest siostra Irena oraz Pan Łukasz Rozwałka – organista. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!