PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 10 – 15 STYCZNIA 2022 r.