Duszpasterze

PROBOSZCZ

Ks. kan. Jarosław Wójcik

Pochodzi z Parafii pw. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP w Chodlu. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Bolesława Pylaka 18 maja 1991 roku w Archikatedrze Lubelskiej. Był wikariuszem w Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce oraz w naszej parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Mianowany został na stanowisko proboszcza w Parafiach pw. NMP Królowej Polski w Stawie, pw. Wniebowzięcia NMP w Krzczonowie, pw. Św. Zofii w Tarnogórze, a od 2019 roku w Parafii tutejszej.

Dziekan dekanatu Krasnystaw-Wschód

Dekanalny Duszpasterz Rodzin

Kapelan Powiatowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

WIKARIUSZE

Ks. Rafał Lamorski

Pochodzi z Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Rogóźnie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Stanisława Budzika 2 czerwca 2012 roku w Archikatedrze Lubelskiej. Był wikariuszem w Parafiach: pw. Św. Jana Nepomucena w Fajsławicach, pw. Św. Zofii w Tarnogórze, pw. Narodzenia NMP w Chełmie, pw. Trójcy Świętej w Krasnymstawie, gdzie pełnił również funkcję kapelana Szpitala Powiatowego w Krasnymstawie. Mianowany na stanowisko wikariusza w naszej Parafii  23 czerwca 2023r.

Ks. Paweł Watras

Pochodzi z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Piotrowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. abpa Stanisława Budzika 28 maja 2022 roku w Archikatedrze Lubelskiej. Mianowany na stanowisko wikariusza do naszej Parafii 23 czerwca 2022r.

REZYDENT

Ks. prał. Henryk Kapica

Pochodzi z Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstoborowicach. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa. Piotra Kałwy w Katedrze Lubelskiej dnia 12 czerwca 1973 roku. Jako wikariusz przez rok pracował w Teratynie, a rok w Pawłowie. W 1975 r. został skierowany do tworzenia punktu sakralnego w Rejowcu Fabrycznym gdzie został proboszczem i budowniczym kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W latach 2001-2019 proboszcz naszej Parafii. Obecnie rezydent.

Rezydent

Twórca Ogrodu im. Jana Pawła II w Krasnymstawie