OAZA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

01
gru

HISTORIA

Oaza rodzin to wcześniejsza nazwa małżeńsko –rodzinnego ruchu świeckich funkcjonującego obecnie pod nazwą Domowy Kościół (DK). Działa on w ramach Ruchu Światło –Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Obecną nazwę przyjął w 1978 roku. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło –Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921 –1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

DUCHOWOŚĆ

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

v życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia;
v życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem;
v życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego;
v dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi;
v postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.
Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne – zobowiązania:

ª codzienna modlitwa osobista;
ª regularne spotkanie ze Słowem Bożym;
ª codzienna modlitwa małżeńska;
ª codzienna modlitwa rodzinna;
ª comiesięczny dialog małżeński;
ª reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną);
ª uczestnictwo raz w roku w rekolekcjach formacyjnych;
ª uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach kręgu.
Dzięki wprowadzaniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

KRĄG

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:

¨ dzielenie się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas
symbolicznego posiłku);
¨ modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze Słowem Bożym; tajemnica różańca)
¨ formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu).

O NAS

W parafii św. Franciszka Ksawerego Domowy Kościół (Oaza rodzin) istnieje od pięciu lat. Aktualnie skupia ona trzynaście par małżeńskich, które są podzielone na trzy kręgi. Parą animatorską pierwszego kręgu są G. i A. Maj oraz ks. Paweł Klępka; drugiego kręgu animatorami są G. i M. Świstowscy oraz ks. Robert Włosek. Trzeci krąg obecnie jest na etapie pilotażu prowadzonego przez parę pilotującą L. i K. Milanowskich oraz ks. Roberta Włoska.

 

JEŻELI CHCESZ…

♥ umacniać swoją wiarę
♥ pielęgnować miłość małżeńską
♥ nauczyć się rozwiązywania konfliktów
♥ nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
♥ doświadczyć życia we wspólnocie
…ZAPRASZAMY

KONTAKT:

tel. 506329876, ks. Robert

INFO:

Strona główna