LEGION MARYI

01
gru

Odpowiedzialny
Ks. Paweł Klępka

Spotkania:

środy o godzinie 15:00
członkowie wspierający – w niedziele po Mszy św. o godz. 10:30

Legion Maryi przy parafii św. Franciszka Ksawerego powstał 22 lutego 1994 r. i przyjął nazwę Prezydium pw. Matki Bożej Patronki Misji świętych. Prezydium skupia obecnie 10 członków aktywnych i 28 członków pomocniczych. Członkowie aktywni podejmują osobistą formację w cotygodniowych spotkaniach oraz angażują się w prace apostolskie wśród chorych w szpitalu lub we własnym środowisku, odwiedzają pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Lubańkach, organizują czuwania modlitewne w kościele, rozprowadzają Cudowny Medalik wśród parafian, zakładają róże różańcowe. Członkowie pomocniczy nie podejmują prac apostolskich, lecz wspierają swoją modlitwą prace członków aktywnych odmawiając codziennie modlitwy legionowe i jedną część różańca św. (wynikające z reguł L. M.) oraz uczestniczą w miesięcznym zebraniu formacyjnym. Ważną sprawą dla wszystkich legionistów jest formacja duchowa: uczestnictwo w dniach skupienia (1x w miesiącu), rekolekcje zamknięte (1x w roku), udział w Acies i Zlocie Generalnym oraz w Ogólnopolskiej Pielgrzymce L. M. na Jasną Górę i do różnych sanktuariów maryjnych, udział w Kongresach L.M. – Różańcowym, Eucharystycznym i w Ogólnopolskich Kongresach Ruchów i Stowarzyszeń.