Wypominki 2021

Jak co roku będziemy modlić się za naszych zmarłych prosząc o Boże Miłosierdzie dla nich.

 

Wypominki odbywają się w każdą Niedzielę. Rozpoczynamy modlitwą różańcową o godzinie 17:30.

 

Kartki z wypominkami prosimy składać do koszyka podczas zbierania tacy lub w zakrystii.