LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

01
gru

Liturgiczna Służba Ołtarza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego liczy ponad 40 ministrantów i lektorów.

Kandydaci do Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w Kościele.

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Dariusz Borowski.

Przyjęcie godności ministranta wiąże się zawsze z podjęciem określonych zadań i obowiązków. Dotyczą one w pierwszym rzędzie samego ministranta, ale również w niemałym stopniu jego rodziców, którzy z troską czuwają nad postawą swych synów. Obok obowiązków wynikających z harmonogramu pracy poszczególnych grup są i takie, które określają ogólne cechy osobowości ministranta. Najbardziej podstawowe z nich określają zasady ministranta:

Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo wypełnia swoje obowiązki.
Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i w pracy zawodowej.
Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

NADZWYCZAJNI SZAFARZE KOMUNII ŚWIĘTEJ

14 maja w Katedrze Lubelskiej miała miejsce niezwykła uroczystość. Ks. Arcybiskup Józef Życiński przewodniczył koncelebrze około 50. kapłanów biorących udział we Mszy św. sprawowanej z racji udzielenia misji 211 nadzwyczajnym szafarzom Komunii Św. Ci posłani przez Kościół będą wielką pomocą dla kapłanów podczas większych zgromadzeń liturgicznych, a także spieszyć będą do chorych, by zanieść im Eucharystię. Cieszymy się, że w naszej parafii otrzymało misję 4 mężczyzn:
Lucjan Chruściel
Grzegorz Maj
Leszek Milanowski
Piotr Stojański
Mariusz Antoniak
ministranci