Siostry Zakonne w Krasnymstawie.

12
styczeń

Wspólnota Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

w Krasnymstawie

 

 

Siostry zakonne krasnystaw

 

Dawny pałac biskupów chełmskich w  zespole klasztornym  jezuitów  w Krasnymstawie to obecnie dom zakonny Wspólnoty Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Dom przynależy do Prowincji  Łódzkiej www.sluzebniczki-lodz.pl z  Domem Generalnym w Starej Wsi  www.sluzebniczkinmp.pl.

Wspólnota zakonna, habitowa,  oddająca się działalności apostolskiej i dobroczynnej o ślubach publicznych na prawie papieskim.

Skarbem domu jest kaplica prywatna,  erygowana w 1995r. przez  Ks. Arcybiskupa Bolesława Pylaka, a w niej relikwie Ojca Założyciela błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

To tutaj Siostry Służebniczki  poza pracą apostolską wielbią Boga i wypraszają potrzebne łaski dla Kościoła – także lokalnego jakim jest Parafia św. Franciszka Ksawerego dla  Ojczyzny i Zgromadzenia.

Dziewczęta zainteresowane tą formą  życia, odsyłamy na strony Internetowe Zgromadzenia.

 

Siostry zakonne w Krasnymstawie 2