PLAN MISJI ŚWIĘTYCH

Drodzy Parafianie! Szanowni Państwo!

Zbliża się czas Świętych Misji Parafialnych. Pragniemy zaprosić Was do skorzystania z owego świętego czasu łaski. Zaproszenie to kierujemy do Was w poczuciu naszej duszpasterskiej troski i odpowiedzialności przed Bogiem, świadomi ciążącego na nas obowiązku prowadzenia Was do zbawienia, w nadziei, że znajdzie ono zrozumieniei pozytywną odpowiedź w Waszych sercach.

Pragniemy, aby w Misji Świętych wzięli udział wszyscy ludzie dobrej woli. Spróbujemy znowu podjąć trud refleksji nad jakością własnych życiowych postaw, metod i priorytetów.

Podczas Misji Świętych będziemy jej dokonywać w świetle Ewangelii, by osiągnąć zjednoczenie w Duchu Jezusa Chrystusa i w konsekwencji cieszyć się błogosławionym życiem pełnym pokoju, jakiego świat dać nie może,doświadczając Bożej miłości. Oby wierzący wzmocnili swoją wiarę i miłość, wartości konieczne do nieustannego nawracania się oraz do dawania żywego świadectwa o Chrystusie i Jego Świętym Kościele.

Dla obojętnych i wątpiących niech Chrystus Stanie się Drogą, która prowadzi do Ojca, Prawdą, która ich wyzwoli oraz życiem, które napełni ich radością, bo jest Życie Wieczne!

Niewierzący niech znajdą w Jezusie Chrystusie wzór miłości wszystkich ludzi, zaś w Ewangelii inspirację do życia bardziej ludzkiego, rodzącego nadzieję i radość.

Nie istotne są motywy, które w nadchodzącym Misyjnym Tygodniu mogą uczynić nas jedną rodziną. Najważniejsze jest DOBRO i WIARA, które się rodzą ze słuchania Słowa Bożego.

Życzymy Wam, Drodzy Państwo, wszelkiego dobra, z serca błogosławimy i żywimy nadzieję na rychłe spotkanie w czasie Misji Świętych.

Z wyrazami szacunku i z pozdrowieniem w Chrystusie naszym Odkupicielu. Wasi Duszpasterze i Misjonarz.

 

Co Misje Święte dadzą Każdemu?

 

 • Odnowienie i umocnienie wiary
 • Oczyszczenie z grzechów
 • Łaskę uświęcającą
 • Prawdziwy sens Twojego życia
 • Światłość w trudnościach życiowych
 • Błogosławieństwo Boże
 • Zgodę w rodzinie i całej parafii

 

Bóg chce ocalić Twoje życie,

Dlatego nie lękaj się i przyjdź !

 • Jeżeli chcesz wiarę pogłębić
 • Jesteś niezadowolony z własnego życia
 • Znajdujesz się w kłopotliwej sytuacji moralnej
 • Twoje małżeństwo jest rozdarte
 • Zniewalają Cię różne nałogi
 • Jesteś niewierzący
 • Szukasz swego miejsca w Kościele
 • Jesteś niezadowolony z własnego chrześcijaństwa
 • Przeżywasz kryzys wiary
 • Nie praktykujesz

 

Misje głosi O. Dominik Lejman – paulin.

Jesteś zaproszony.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]