Konkurs „Święci Przewodnicy”

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI

„Święci Przewodnicy”

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Krasnymstawie wraz z naszą Parafią organizują dla uczniów wszystkich Szkół Podstawowych konkurs plastyczno-literacki pt. „Święci Przewodnicy”. Dotyczyć on będzie osoby naszego rodaka, Patrona miasta Krasnystaw- bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego. Przewidziane nagrody dla uczestników.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu poniżej:

REGULAMIN KONKURSU

 

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie kompetencji językowych i artystycznych dzieci i młodzieży,
 • poznanie sylwetki bł. ks. Zygmunta Pisarskiego,
 • kształtowanie właściwych postaw moralnych, społecznych i patriotycznych

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII i odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych I –III, IV – VI i VII – VIII.
 2. Dla każdej grupy wiekowej przeznaczone zostało inne zadanie i tak:
 • grupa wiekowa I – III – praca plastyczna – w formacie A4, rysunek kredkami (pastele, woskowe itp.) przedstawiający sylwetkę błogosławionego męczennika.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

 

 • grupa wiekowa IV – VI – część literacka – uczestnik ma za zadanie napisać list do kolegi/koleżanki przedstawiający postać bł. ks. Zygmunta Pisarskiego. Wymagania formalne: forma listu, format A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., minimalnie ½ strony tekstu maksymalnie 1 strona tekstu.

 

 • grupa wiekowa VII – VIII – część literacka – uczestnik ma za zadanie napisać list do bł. ks. Zygmunta Pisarskiego na temat „Czym dla mnie jest przebaczenie”. Wymagania formalne: forma listu, format A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., minimalnie 1 strony tekstu maksymalnie 1,5 strony tekstu.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

 

 

 1. Oceniane będą:
 • Spełnienie wymagań formalnych.
 • Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna tekstu.
 • Samodzielność pracy.

 

 1. Termin nadsyłania/składania prac upływa 30.11.2021r.

 

Część literacka: adres na który należy przesłać pracę bujak.katarzyna@psp5krasnyst.nazwa.pl

Prace plastyczne należy złożyć do 30.11.2021r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie (ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw) osobiście lub pocztą.

 1. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ukażą się DATA  na stronie szkoły https://psp5krasnystaw.szkolnastrona.pl/ i parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

 

 1. Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 5 w Krasnymstawie  – Katarzyna Bujak oraz parafia pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – ks. Paweł Saran
 2. Proszę o przesłanie wraz z pracą zdjęcia/skanu/wydruku klauzuli zgody (Załącznik nr 1).

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

W razie pytań proszę o kontakt na adres: bujak.katarzyna@psp5krasnyst.nazwa.pl lub telefonicznie 82 576 28 91