Konkurs „Święci Przewodnicy” – św. Mikołaj

13
lis

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krasnymstawie wraz z Parafią pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie organizują dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczno-literacki pt. „Święci Przewodnicy”. W roku 2022 bohaterem konkursu stanie się jeden z najbardziej znanych świętych – święty Mikołaj.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„Święci Przewodnicy” – św. Mikołaj

Celem konkursu jest:

rozwijanie kompetencji językowych i artystycznych dzieci i młodzieży, poznanie sylwetki św. Mikołaja, kształtowanie właściwych postaw moralnych, społecznych i patriotycznych

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII i odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: I –III, IV – VI i VII – VIII.

 

Dla każdej grupy wiekowej przeznaczone zostało inne zadanie i tak:

grupa wiekowa I – III – praca plastyczna – w formacie A4, przedstawiająca jedną z legend dotyczącą świętego Mikołaja. Praca nie może być wykonana w technice komputerowej.

grupa wiekowa IV – VI – część literacka – uczestnik ma za zadanie wypowiedzieć się pisemnie na temat: Łatwiej jest przyjmować czy ofiarowywać prezenty. Wymagania formalne: forma pisemna, format A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., minimalnie ½ strony tekstu maksymalnie 1 strona tekstu.

grupa wiekowa VII – VIII – część literacka – uczestnik ma za zadanie wypowiedzieć się pisemnie na temat: Czym różni się komercyjny obraz świętego Mikołaja od jego pierwowzoru czyli św. biskupa Mikołaja z Miry. Wymagania formalne: forma pisemna, format A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., minimalnie 1 strony tekstu maksymalnie 1,5 strony tekstu.

 

Oceniane będą:

Spełnienie wymagań formalnych.

Poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna tekstu.

Samodzielność pracy.

 

Termin nadsyłania/składania prac upływa 23.11.2022r.

 

Część literacka: adres na który należy przesłać pracę: bujak.katarzyna@psp5krasnyst.nazwa.pl

 

Prace plastyczne należy złożyć do 23.11.2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie (ul. Mostowa 14, 22-300 Krasnystaw) osobiście lub pocztą.

 

Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną ukażą się dnia 30 listopada 2022r. na stronach szkoły https://psp5krasnystaw.szkolnastrona.pl i parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie http://franciszek-ksawery.org

 

Organizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Krasnymstawie – Katarzyna Bujak oraz parafia pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie – ks. Paweł Watras

 

Proszę o przesłanie wraz z pracą zdjęcia/skanu/wydruku klauzuli zgody (Załącznik nr 1) KLAUZULA ZGODY 2021.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

W razie pytań proszę o kontakt na adres: bujak.katarzyna@psp5krasnyst.nazwa.pl

lub telefonicznie 82 576 28 91