KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

01
grudzień

SPOTKANIA

Spotkania Rodziny Radia Maryja
Terenowe Biuro Radia Maryja

Terenowe Biuro Radia Maryja zostało powołane w Krasnymstawie dnia 3 listopada 1996 r. Pierwszy jego zarząd stanowiły następujące osoby: Jadwiga Dudek (założycielka i pierwsza kierowniczka), Halina Szuran i Danuta Kazalska.

Zarząd Biura obecny

– kierownik Biura
Izabela Rybczyńska – zastępca Kierownika
Helena Bąk
Helena Czarniecka
Anna Czarniecka
Irena Dudek
Anna Frańczak
Maria Mazurkiewicz
Stefania Stępniak
Janina Warcholska
Obecnie do wspólnoty Rodziny Radia Maryja należy 55 osób.

Cel działalności

Ewangelizacja: szerzenie Słowa Bożego, kształtowanie osobowości, budzenie sumień, pogłębianie patriotyzmu, wychowanie młodzieży.
Wspomaganie modlitwą i darami serca mediów katolickich a szczególnie Radia Maryja, Telewizji Trwam i prasy.
Kolportaż książek i prasy katolickiej.
Prowadzenie własnej biblioteki.
Organizowanie pielgrzymek i spotkań.
Zaangażowanie w życiu społecznym.