Parafia Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie

RADA PARAFIALNA

Kodeks Prawa Kanonicznego dla całego Kościoła zaleca, aby w każdej parafii istniała Rada Parafialna zwana Ekonomiczną. Jej głównym zadaniem jest troska o zapewnienie podstaw materialnych parafii,...
Czytaj więcej →

RADA DUSZPASTERSKA

WYBORY Rada Duszpasterska ma wspierać kapłanów w pracy duszpasterskiej, koordynując działania poszczególnych grup duszpasterstwa specjalistycznego i animując działania ewangelizacyjne,...
Czytaj więcej →

AKCJA KATOLICKA

  HISTORIA Akcja Katolicka w okresie międzywojennym działała w czterech pionach organizacyjnych. Była A. K. mężczyzn, kobiet, młodzieży żeńskiej i męskiej pod ogólnopolskim zarządem, na...
Czytaj więcej →

CARITAS

Opiekun – ks. Tomasz Fidecki Zespół charytatywny Wolontariat młodzieżowy Sekcja charytatywna Rady Duszpasterskiej Akcja Katolicka
Czytaj więcej →

WSPÓLNOTA GALILEA

   WSPÓLNOTA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO GALILEA   Jesteśmy wspólnotą katolicką, działającą już ponad 20 lat w Lublinie. Żyjemy charyzmatem Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego tj. Charyzmatem...
Czytaj więcej →

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Liturgiczna Służba Ołtarza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego liczy ponad 40 ministrantów i lektorów. Kandydaci do Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się w każdą sobotę o godz. 10.00 ...
Czytaj więcej →

SCHOLA DZIECIĘCA

Jesteś w drugiej, może trzeciej albo w czwartej bądź piątej klasie Szkoły Podstawowej i chcesz śpiewać oraz wielbić Pana Boga swoim głosem, tańcem to zapraszamy do Scholii Dziecięcej. Próby...
Czytaj więcej →

WSPÓLNOTA KARMELITAŃSKA

SPOTKANIA Spotkania Wspólnoty Karmelitańskiej odbywają się w I III i IV środę miesiąca Godzina 18.00 OPIEKUN Ks. H. Kapica HISTORIA Iosephus Episcopus Krzysztof Ian na Słupowie Szembek z Boskiey...
Czytaj więcej →

RODZINA FRANCISZKAŃSKA

ŚWIECKA RODZINA FRANCISZKAŃSKA Święty Franciszek z Asyżu niewypowiedzianą miłością darzył Maryję i wybrał Ją na Opiekunkę i Orędowniczkę Rodziny Franciszkańskiej. Franciszkańska droga do...
Czytaj więcej →

RUCH RODZIN NAZARAETAŃSKICH

Spotkania w każdą środę Godzina 18.00 Opiekun Ks. Prałat Piotr Kimak Założenia ideowe Ruch Rodzin Nazaretańskich zrodził się z potrzeby pogłębienia życia duchowego, ale także jako odpowiedź na...
Czytaj więcej →

LEGION MARYI

Odpowiedzialny Ks. Paweł Klępka Spotkania: środy o godzinie 15:00 członkowie wspierający – w niedziele po Mszy św. o godz. 10:30 Legion Maryi przy parafii św. Franciszka Ksawerego powstał...
Czytaj więcej →

OAZA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

HISTORIA Oaza rodzin to wcześniejsza nazwa małżeńsko –rodzinnego ruchu świeckich funkcjonującego obecnie pod nazwą Domowy Kościół (DK). Działa on w ramach Ruchu Światło –Życie, który jest jednym...
Czytaj więcej →

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA

SPOTKANIA Spotkania Rodziny Radia Maryja Terenowe Biuro Radia Maryja Terenowe Biuro Radia Maryja zostało powołane w Krasnymstawie dnia 3 listopada 1996 r. Pierwszy jego zarząd stanowi...
Czytaj więcej →

WSPÓLNOTY RÓŻAŃCOWE NASZEJ PARAFII

Spotkania – I sobota miesiąca godz. 9.00 Opiekun – ks. Henryk Kapica Obecnie w naszej parafii modli się i wypełnia zadania wynikające z reguły wspólnot różańcowych 6 kó...
Czytaj więcej →

18NASTKA PIELGRZYMKOWA

Pielgrzymka??? Świetne wspomnienia. Nie wyobrażam sobie wakacji bez pielgrzymki… jest to coś wspaniałego, coś czego nie da się opowiedzieć. Trzeba to po prostu przeżyć. Pielgrzymka działa...
Czytaj więcej →