Parafia Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
Ks. Henryk Stanisław Kapica proboszcz i dziekan od 2001 r

dziekan_h_kapica

Ks. Henryk Kapica. Urodzony 14.03.1949 r. w Pilaszkowicach, syn Stanisława i Janiny z Mazurków. Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła. Szkołę Podstawową ukończył w Pilaszkowicach, a Liceum Ogólnokształcące w Rybczewicach. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie ukończył w roku 1973 zdobywając dyplom magistra teologii na seminarium biblijnym u Ks. Profesora Lecha Stachowiaka na podstawie pracy: „Eschatologiczne tło zburzenia Jerozolimy i końca świata w Nowym Testamencie”. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Biskupa Piotra Kałwy w Katedrze Lubelskiej dnia 12 czerwca 1973 roku. Jako wikariusz przez rok pracował w Teratynie, a rok w Pawłowie. W 1975 r. został skierowany przez Ks. Arcybiskupa Bolesława Pylaka do tworzenia punktu sakralnego w Rejowcu Fabrycznym. Do roku 1981 funkcjonuje jako Rektor tegoż punktu sakralnego. Po prawnym erygowaniu parafii  p.w. Podwyższenia Krzyża Św. jest jej pierwszym proboszczem i budowniczym zespołu sakralnego w tymże mieście. Dnia 15 maja 2001 roku otrzymuje nominacje na proboszcza Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Od tegoż roku pełni funkcję dziekana Dekanatu Krasnystaw Wschód. Jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Lublinie i Zamościu.

telefon – 82 576 23 92
Ks. Piotr Kimak rezydent od 2001 r.

 

p_kimak

Ks. Piotr Kimak rezydent od 2001 r.

Urodzony 30.04.1931 r. w Obroczy, syn Jana i Bronisławy, ochrzczony w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zwierzyńcu. Od 1939 r. mieszkał w Potoczku – Parafia Krasnobród. Do Szkoły Podstawowej uczęszcza w Potoczku i Suchowoli. Szkołę średnią – Liceum im. Jana Zamojskiego w Zamościu ukończył w roku 1951. W tymże roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie otrzymał 22.12.1956 r. z rąk Biskupa Piotra Kałwy. Jako wikariusz pracował w parafiach w Markuszowie, Łabuniach, Hrubieszowie i Szczebrzeszynie. W 1969 roku zostaje proboszczem w Targowisku, a w 1970 proboszczem i dziekanem w Turobinie. Od 1975 roku do 2001 pełni obowiązki proboszcza i dziekana w Krasnymstawie w Parafii Św. Franciszka Ksawerego. W roku 2001 przechodzi na emeryturę. Ks. Prałat Piotr otrzymał godność Prałata Honorowego Ojca Św., jest Kanonikiem Gremialnym Kapituły Chełmskiej, ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji, kapelanem Związku Żołnierzy AK, członkiem Komisji ds. Personalnych, magistrem teologii.

Ks. Paweł Klępka

Wikariusz od 2015 r.

Ks. Tomasz Fidecki

Wikariusz od 2018 r.

Ks. Robert Włosek

Wikariusz od 2012r.

Ks. Darek Borowski

Wikariusz od 2017r.

POZOSTALI DUSZPASTERZE

 • DAWNI SENIORZY I PROBOSZCZOWIE

  Ks. Prałat Piotr Kimak 1975 - 2001
  Ks. Prałat Wacław Kowalski 1946 - 1975
  Ks. Prałat Bronisław Malinowski 1920 - 1946
  Ks. Stanisław Szepietowski 1920 (przez 5 miesięcy)
  Ks. Adam Decyusz 1911 - 1920
  Ks. Adolf Majewski 1906 - 1911
  Ks. Feliks Majewski 1890 - 1906
  Ks. Antoni Szydoczyński 1884 - 1890
  Ks. Ludwik Bołdok 1868 - 1884
  Ks. Aleksander Biernacki 1864 - 1868
  Ks. Franciszek Klicki 1863 - 1864
  Ks. Andrzej Bojarski 1843 - 1863 Mocą upoważnienia Piusa IX z dnia 5XI 1856 zostaje prepozytem
  Od powstania diecezji w 1490 do 1856 roku zarządzał parafią senior wikariuszów (administrator)
  Ks. Kazimierz Sosnowski 1837 -
  Ks. Franciszek Huss 1835 - 1837
  Ks. Franciszek Doliński 1830 - 1835
  Ks. Michał Leszczyński 1823 - 1830
  Ks. Michał Gorajski 1798 - 1823
 • BARDZO DAWNI PROBOSZCZOWIE

  1419 - Jan Sluglima. 1 sierpnia król W. Jagiełlo nadał kościołowi krasnostawskiemu na prośbę jego plebana Jana Sluglimy , stawek, przyłączył do parafii Jaślikow, Bzite, Krupe, Siennicę Królewską, Siennicę Olzara, Siennicę Tomka, Surhów, Wielopole, Małochwiej, Woluczę, Orłów, Izbicę, Tarzymiechy.
 • DAWNI WIKARIUSZE

  Ks. Michał Szadziuk 2013-2018
  Ks. Adam Musiel 2012-2017
  Ks. Janusz Widelski 2014-2015
  Ks. Zbigniew Gąbka 2006-2014
  Ks.Michał Karbowniczek 2012-2013
  Ks. Paweł Pruszkowski 2009-2012
  Ks. Rafał Furtak 2007-2012
  Ks. Robert Mielnik 2006-2012
  Ks. Łukasz Bulski 2006 - 2009
  Ks. Andrzej Narojczyk 2004 - 2007
  Ks. Krzysztof Drzazga 2004 - 2006
  Ks. Paweł Janczak 2005 - 2006
  Ks. Robert Karczmarek 2005 - 2006
  Ks. Tomasz Lisiecki 2003 - 2005
  Ks. Paweł Kamola 2001 - 2005
  Ks. Tomasz Dobrzyński 2003 - 2004
  Ks. Jerzy Węzka 2002 - 2003
  Ks. Robert Drzewiecki 1999 - 2002
  Ks. Piotr Hawryluk 1998 - 2003
  Ks. Jarosław Wójcik 1996 - 2002
  Ks. Marek Szołdra 1997 - 2001
  Ks. Robert Wronowski 1996 - 1999
 • BARDZO DAWNI WIKARIUSZE

  W roku 1490 została przeniesiona katedra Diecezji Chełmskiej z Chełma do Krasnegostawu. Odtąd proboszczem parafii katedralnej był biskup ordynariusz. Miał on do pomocy wikariuszy. Jeden z nich (senior) w imieniu biskupa zarządzał parafią. Księgi metrykalne chrztów odnotowują wielu wikariuszy. Zatem będziemy ich tutaj powoli przypominać.

  Ks. Albert Piotrowicz - do 1654
  Ks. Jan Smolawski - 1648
  Ks. Mateusz Jandenicz - 1667
  Ks. Krzysztof Zamorowski - 1645
  Ks. Kacper Wolborski - 1648
  Ks. Jakub Śliwiński 1646 - 1655
  Ks. Stanisław Roiecki 1647 -
  Ks. Bartłomiej Sobolewski 1460 - 1667
  Ks. Stanisław Rosołkiewicz 1460 -
  Ks. Jakub Okuniowski 1465 -
  Ks. Franciszek Aleksander Bełza 1668 -
  Ks. Andrzej Bojarski 1834 - 1843