Parafia Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
Ks. Jarosław Wójcik – proboszcz od 2019 r.

 

e-mail: jwojcik6227@gmail.com

tel. 82 576 23 92

Ks. Henryk Stanisław Kapica rezydent od 2019 r

dziekan_h_kapica

Ks. Henryk Kapica. Urodzony 14.03.1949 r. w Pilaszkowicach, syn Stanisława i Janiny z Mazurków. Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła. Szkołę Podstawową ukończył w Pilaszkowicach, a Liceum Ogólnokształcące w Rybczewicach. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie ukończył w roku 1973 zdobywając dyplom magistra teologii na seminarium biblijnym u Ks. Profesora Lecha Stachowiaka na podstawie pracy: „Eschatologiczne tło zburzenia Jerozolimy i końca świata w Nowym Testamencie”. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Biskupa Piotra Kałwy w Katedrze Lubelskiej dnia 12 czerwca 1973 roku. Jako wikariusz przez rok pracował w Teratynie, a rok w Pawłowie. W 1975 r. został skierowany przez Ks. Arcybiskupa Bolesława Pylaka do tworzenia punktu sakralnego w Rejowcu Fabrycznym. Do roku 1981 funkcjonuje jako Rektor tegoż punktu sakralnego. Po prawnym erygowaniu parafii  p.w. Podwyższenia Krzyża Św. jest jej pierwszym proboszczem i budowniczym zespołu sakralnego w tymże mieście. Dnia 15 maja 2001 roku otrzymuje nominacje na proboszcza Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Od tegoż roku pełni funkcję dziekana Dekanatu Krasnystaw Wschód. Jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Lublinie i Zamościu.

telefon – 82 576 23 92
Ks. Paweł Saran

Wikariusz od 2020 r.

Ks. Bartłomiej Zwoliński

Wikariusz od 2019 r.

Ks. Paweł Klępka

Wikariusz od 2015 r.

POZOSTALI DUSZPASTERZE

 • DAWNI SENIORZY I PROBOSZCZOWIE

  Ks. Prałat Piotr Kimak 1975 - 2001
  Ks. Prałat Wacław Kowalski 1946 - 1975
  Ks. Prałat Bronisław Malinowski 1920 - 1946
  Ks. Stanisław Szepietowski 1920 (przez 5 miesięcy)
  Ks. Adam Decyusz 1911 - 1920
  Ks. Adolf Majewski 1906 - 1911
  Ks. Feliks Majewski 1890 - 1906
  Ks. Antoni Szydoczyński 1884 - 1890
  Ks. Ludwik Bołdok 1868 - 1884
  Ks. Aleksander Biernacki 1864 - 1868
  Ks. Franciszek Klicki 1863 - 1864
  Ks. Andrzej Bojarski 1843 - 1863 Mocą upoważnienia Piusa IX z dnia 5XI 1856 zostaje prepozytem
  Od powstania diecezji w 1490 do 1856 roku zarządzał parafią senior wikariuszów (administrator)
  Ks. Kazimierz Sosnowski 1837 -
  Ks. Franciszek Huss 1835 - 1837
  Ks. Franciszek Doliński 1830 - 1835
  Ks. Michał Leszczyński 1823 - 1830
  Ks. Michał Gorajski 1798 - 1823
 • BARDZO DAWNI PROBOSZCZOWIE

  1419 - Jan Sluglima. 1 sierpnia król W. Jagiełlo nadał kościołowi krasnostawskiemu na prośbę jego plebana Jana Sluglimy , stawek, przyłączył do parafii Jaślikow, Bzite, Krupe, Siennicę Królewską, Siennicę Olzara, Siennicę Tomka, Surhów, Wielopole, Małochwiej, Woluczę, Orłów, Izbicę, Tarzymiechy.
 • DAWNI WIKARIUSZE

  Ks. Michał Szadziuk 2013-2018
  Ks. Adam Musiel 2012-2017
  Ks. Janusz Widelski 2014-2015
  Ks. Zbigniew Gąbka 2006-2014
  Ks.Michał Karbowniczek 2012-2013
  Ks. Paweł Pruszkowski 2009-2012
  Ks. Rafał Furtak 2007-2012
  Ks. Robert Mielnik 2006-2012
  Ks. Łukasz Bulski 2006 - 2009
  Ks. Andrzej Narojczyk 2004 - 2007
  Ks. Krzysztof Drzazga 2004 - 2006
  Ks. Paweł Janczak 2005 - 2006
  Ks. Robert Karczmarek 2005 - 2006
  Ks. Tomasz Lisiecki 2003 - 2005
  Ks. Paweł Kamola 2001 - 2005
  Ks. Tomasz Dobrzyński 2003 - 2004
  Ks. Jerzy Węzka 2002 - 2003
  Ks. Robert Drzewiecki 1999 - 2002
  Ks. Piotr Hawryluk 1998 - 2003
  Ks. Jarosław Wójcik 1996 - 2002
  Ks. Marek Szołdra 1997 - 2001
  Ks. Robert Wronowski 1996 - 1999
 • BARDZO DAWNI WIKARIUSZE

  W roku 1490 została przeniesiona katedra Diecezji Chełmskiej z Chełma do Krasnegostawu. Odtąd proboszczem parafii katedralnej był biskup ordynariusz. Miał on do pomocy wikariuszy. Jeden z nich (senior) w imieniu biskupa zarządzał parafią. Księgi metrykalne chrztów odnotowują wielu wikariuszy. Zatem będziemy ich tutaj powoli przypominać.

  Ks. Albert Piotrowicz - do 1654
  Ks. Jan Smolawski - 1648
  Ks. Mateusz Jandenicz - 1667
  Ks. Krzysztof Zamorowski - 1645
  Ks. Kacper Wolborski - 1648
  Ks. Jakub Śliwiński 1646 - 1655
  Ks. Stanisław Roiecki 1647 -
  Ks. Bartłomiej Sobolewski 1460 - 1667
  Ks. Stanisław Rosołkiewicz 1460 -
  Ks. Jakub Okuniowski 1465 -
  Ks. Franciszek Aleksander Bełza 1668 -
  Ks. Andrzej Bojarski 1834 - 1843