Parafia Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
off

Ks. Henryk Stanisław Kapica rezydent od 2019 r

dziekan_h_kapica

Ks. Henryk Kapica. Urodzony 14.03.1949 r. w Pilaszkowicach, syn Stanisława i Janiny z Mazurków. Parafia Św. Apostołów Piotra i Pawła. Szkołę Podstawową ukończył w Pilaszkowicach, a Liceum Ogólnokształcące w Rybczewicach. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie ukończył w roku 1973 zdobywając dyplom magistra teologii na seminarium biblijnym u Ks. Profesora Lecha Stachowiaka na podstawie pracy: „Eschatologiczne tło zburzenia Jerozolimy i końca świata w Nowym Testamencie”. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk Ks. Biskupa Piotra Kałwy w Katedrze Lubelskiej dnia 12 czerwca 1973 roku. Jako wikariusz przez rok pracował w Teratynie, a rok w Pawłowie. W 1975 r. został skierowany przez Ks. Arcybiskupa Bolesława Pylaka do tworzenia punktu sakralnego w Rejowcu Fabrycznym. Do roku 1981 funkcjonuje jako Rektor tegoż punktu sakralnego. Po prawnym erygowaniu parafii  p.w. Podwyższenia Krzyża Św. jest jej pierwszym proboszczem i budowniczym zespołu sakralnego w tymże mieście. Dnia 15 maja 2001 roku otrzymuje nominacje na proboszcza Parafii Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Od tegoż roku pełni funkcję dziekana Dekanatu Krasnystaw Wschód. Jest kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Lublinie i Zamościu.

telefon – 82 576 23 92
O autorze