Wskazania duszpastersko-katechetyczne dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania  na terenie archidiecezji lubelskiej

 

Wiek kandydatów do sakramentu bierzmowania

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 889 § 1 stwierdza: „Zdatnym do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był bierzmowany”. Zaś w kan. 891 KPK wyjaśnia, że: „Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba, że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub zdaniem szafarza, co innego doradza powyższa przyczyna”.

Zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski w Łowiczu (21 czerwca 2001) Polskie Dyrektorium Katechetyczne (PDK) ustala, że „katecheza młodzieży gimnazjalnej wiąże się z (…) przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania (…), który winien być udzielany młodzieży uczęszczającej do klas trzecich gimnazjów” (107).

 

Czas przygotowania do sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania powinno trwać trzy lata. W okresie początkowym wskazane jest minimum roczne przygotowanie. Rozpoczyna się pod koniec klasy II gimnazjum i trwa przez całą klasę III gimnazjum. Sakrament bierzmowania udzielany jest pod koniec klasy III gimnazjum.

 

Miejsce przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Katechizm Kościoła Katolickiego wyraźnie wskazuje na parafię jako miejsce przygotowania do tego sakramentu: „Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania” (KKK 1309).

Polskie Dyrektorium Katechetyczne przypomina, że: „parafia jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy przygotowującej do przyjmowania sakramentów świętych” (PDK 107).

Zatem właściwym miejscem przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata, z uwzględnieniem internatów i szkół zamkniętych. Do sakramentu bierzmowania dopuszcza proboszcz z parafii zamieszkania kandydata lub wyznaczony przez niego ksiądz.

Nadzwyczajne przygotowanie do sakramentu bierzmowania poza parafią (np. Archikatedra lubelska), dotyczy tylko osób nie objętych katechizacją, czyli powyżej 18 roku życia, za pisemną zgodą proboszcza zamieszkania kandydata.

Katecheta w szkole nie przygotowuje bezpośrednio do sakramentu i nie jest osobą dopuszczającą do sakramentu bierzmowania. W wyjątkowych sytuacjach może to uczynić, ale tylko za wyraźną zgodą proboszcza zamieszkania kandydata. Jednak jednym z warunków dopuszczenia do sakramentu bierzmowania jest opinia katechety kandydata.

PRZYPOMINAMY więc, iż Sakrament ten przyjmuje się w swojej parafii, a nie tam, gdzie koledzy i koleżanki z klasy.

 

 

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY

Modlitwa:

Boże, Ty wiesz, jak wielka jest moja zdolność do okłamywania samego siebie. Ty wiesz również, że
umiem przesadzać i dramatyzować swoje upadki. Daj mi proszę trzeźwy umysł, realizm i uczciwość w ocenie samego siebie. Pozwól, żebym wciąż pamiętał o Twojej cierpliwej miłości wobec mnie. Daj mi odwagę, bym stanął w prawdzie przed Tobą.

GRZECHY PRZECIWKO BOGU:
Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i że interesuje Go Moje życie?
 Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował – polegam wyłącznie na własnych siłach, sądzę, że wszystko
zależy ode mnie, wiem lepiej, co dla mnie dobre, a co złe (pycha)?
 Czy nie wstydzę się swojej wiary?
 Czy potrafię jej bronić?
 Czy wytrwale szukam odpowiedzi na pytania, które niesie wiara lub jej brak?
 Czy nie zapominam o tym, że zawsze mam się modlić, niezależnie od tego, co czuję, czy jest mi dobrze, czy źle?
 Czy nie ograniczam modlitwę tylko do pacierza?
 Czy oprócz próśb do Boga potrafię dziękować Mu i chwalić za Jego dobroć?
 Czy nie zarzucam Boga mnóstwem słów, czy dopuszczam Go do głosu?
 Jak często spowiadam się, przyjmuję Pana Jezusa w Komunii świętej, uczestniczę we Mszę św.?
 Czy przystąpiłem do komunii z ciężkim grzechem na sumieniu, bez wcześniejszej spowiedzi?
 Czy uczestniczę we Mszy św. jak obserwator i kibic, czy jako aktywny uczestnik (wspólny śpiew, modlitwa, odpowiedzi)?
 Czy czytam Pismo Św.?
 Jak wygląda moje uczestnictwo w szkolnej katechezie?
 Czy wierzę w horoskopy, kamienie, wróżki itp., przywiązuję do tego wagę?
 Co noszę na szyi: krzyżyk, medalik czy inny przedmiot, który nic nie mówi o Bogu?
 Czy potrafię uszanować to, co święte (krzyż, kościół, cmentarz, figury Maryi i świętych, medalik, który noszę na szyi)?
 Czy dziękuję Panu Bogu za to, co mam, nawet gdy inni mają więcej?
 Czy instrumentalnie traktuję Pana Boga, czyli świadomie popełniam grzech z tłumaczeniem: „Pójdę do
spowiedzi i wszystko będzie w porządku.”?
 Czy ufam Bogu?

GRZECHY PRZECIWKO KOŚCIOŁOWI:
Kochać Chrystusa to kochać Jego Kościół. Czy deklaruję wiarę w Boga, ale nie akceptuję jego Kościoła?
 Czy nie krytykuję Kościoła bez poczucia współodpowiedzialności?
 Czy nie odrzucam oficjalnego nauczania Kościoła?
 Czy wiem, że pozostawanie w grzechu osłabia cały Kościół?
 Czy zachowuję post (np. post piątkowy, który jest wyrazem solidarności z Męką Chrystusa)?

GRZECHY PRZECIWKO BLIŹNIEMU:
Czy wiem, że nie żyję sam i tylko dla siebie?
 Czy jestem egoistą, szukam tylko własnego dobra, inni ludzie są jedynie środkami do moich celów?
 Czy wybieram tylko te znajomości, które sprawiają mi przyjemność?
 Czy szufladkuję ludzi, oceniam ich jedynie z pozoru, z wyglądu, nie próbuję bliżej poznać?
 Czy lubię i akceptuję jedynie te osoby, które „wyceniam” po ich wyglądzie, bogactwie, sposobie noszenia się?
 Czy narzucam własne zdanie, chcę zawsze mieć rację i ostatnie słowo, nie słucham innych?
 Czy ktoś cierpi z mojego powodu? Czy mogę i chcę zmienić ten stan rzeczy?
 Czy potrafię zareagować na krzywdę innych?
 Czy staję w obronie słabszych?
 Czy niszczę dobro wspólne: w szkole – ławki, pomoce szkolne i inne; na ulicy (wandalizm)?
 Czy przebaczam, umiem mówić „przepraszam”, przyznaję się do winy?
 Czy kłamię, ubarwiam moje opowiadania, przesadzam dla efektu?
 Czy lubię plotkować?
 Czy zdradzam cudze tajemnice, wykorzystuję otrzymane informacje przeciwko innym?
 Czy jestem uczciwy?
 Czy oddaję rzeczy pożyczone?
 Czy nakłaniam innych do grzechu, do zła?
 Czy szanuję słucham moich rodziców?
 Czy namawiam innych do grzechów seksualnych (swoją dziewczynę, chłopaka)?
 Czy uważam czystość serca i myśli za wartość, o którą warto walczyć?
 Czy popełniam grzechy nieczyste: seks, masturbacja, oglądanie pornografii (czasopisma, filmy, internet)?
 Dla dziewczyn: czy nie prowokuję swoim strojem, zachowaniem chłopaków do grzechów nieczystych?
 Dla chłopaków: czy właściwie zachowuję się wobec dziewczyn, czy potrafię uszanować to, że kiedyś będą matkami?
 Czy zdradzam w sercu i myślach swoją dziewczynę /swojego chłopaka poprzez korzystanie z pornografii?
 Czy nie narzucam (swojej dziewczynie / swojemu chłopakowi) niechrześcijańskiej wizji wolności lub zasad życia moralnego przez współżycie przedmałżeńskie, antykoncepcję?
 Czy umiem docenić zdolności i dobre postępowanie innych, pochwalić, pogratulować zwycięstwa czy dobrej oceny?
 Czy modlę się za innych (rodziców, rodzeństwo, rodzinę, nauczycieli, kapłanów z parafii, znajomych)?
 Czy jestem zawistny? Zazdroszczenie komuś tego, co posiada, życzenie mu, żeby tego nie miał?
 Czy potrafię wynagrodzić wyrządzoną krzywdę (oddać skradzioną rzecz, przeprosić za oszustwo, kłamstwo, złość)?
 Czy wypowiadam wulgarne, agresywne słowa pod adresem innych?

GRZECHY PRZECIWKO SOBIE:
Czy zastanawiam się nad celem i sensem mojego życia?Jakie mam ideały? Kim chcę być?
 Czy widzę w sobie dobro i talenty, którymi Bóg mnie obdarzył?
 Czy pogardzałem sobą, próbując odebrać sobie życia lub się okaleczać?
 Czy marnuję czas, czy też umiem go zaplanować i dobrze wykorzystać?
 Czy dobrze wykorzystuję niedzielny odpoczynek? Nie nadużywam w tym dniu telewizora lub komputera, zapominając o całym świecie?
 Czy idę na łatwiznę, marnuję swoje zdolności – spisuję pracę domową, ściągam?
 Czy utrzymuję kontakty głównie z tymi, którzy się nade mną litują, a nie z tymi, którzy wymagają?
 Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych?
 Czy korzystam z gier komputerowych, które uczą zła i zniewalają człowieka?
 Czy w nadmiarze oglądam telewizję?
 Czy nie pobudzam swojej seksualności (pornografia, nieczyste myśli, nieczyste wirtualne znajomości przez internet, samogwałt)?
 Czy szanuje swoje zdrowie (papierosy, alkohol, narkotyki, brak sportu)?
 Czy akceptuję samego siebie, swoje ciało, swój wygląd czy też trwam w postawie buntu wobec Pana Boga, że jestem taki, a chciałbym być inny?
 Czy nie jest tak, że dostrzegam jedynie swoje wady, upadki i porażki?
 Czy potrafię się cieszyć z tego, co mam?
 Czy dbam o swoje ciało, zdrowie fizyczne (ciepłe ubranie, odpoczynek, sen, walka z nałogiem)?
 Czy jestem leniwy, czy łatwo się zniechęcam?
 Czy łatwo wpadam w rozpacz, histerię?
 Jak staram się poprawić ze swoich grzechów i wad?

Modlitwa:

Proszę Cię Panie o Twoją pomoc w szczerym wyznaniu moich grzechów. Daj proszę mądrość i
cierpliwość spowiednikowi. Przemawiaj do mnie przez niego. Pokaż, co i jak mogę w sobie zmieniać. Niech ten sakrament będzie dla mnie źródłem radości i nadziei na to, że pomimo moich upadków mogę stać się świętym.

Żal za grzechy:

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być
zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu, drogi w życiu szukającemu…
Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci.