Parafia Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie
off

BIERZMOWANIE – egzamin

Informacje dla bierzmowanych.

 

Do egzaminu może przystąpić osoba która ma uzupełnione materiały z ośmiu katechez i była przynajmniej na pięciu katechezach.

Materiały z katechez są sprawdzane na wejściu na egzamin.

 

 

Terminy egzaminów:

 

23 kwietnia godz. 15.00 Szkoła: Nr 1, Małochwiej Duży

25 kwietnia godz. 15.00 Szkoła: Nr 4,

26 kwietnia godz. 15.00 Szkoła: Nr 5,

27 kwietnia godz. 15.00 Szkoła: Nr 3 i Pozostali

 

Egzamin zdajemy w salce przy kancelarii. Gdyby z różnych okoliczności dana osoba nie mogła uczestniczyć danego dnia w egzaminie może przystąpić do niego w innym wyznaczonym dniu.

 

Egzamin

 

Każda osoba otrzymuje na egzaminie 3 pytania:

 1. Pytanie związane z treści katechez podejmowanych w kościele w ramach przygotowania do sakramentu.
 2. Ogólne informacje z życiorysu Patrona wybranego do bierzmowania.
 3. Formuła do zapamiętania przez bierzmowanego:

 

Kandydaci:  Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad. Amen.

 

Biskup mówi: „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Bierzmowany odpowiada: Amen.

Biskup dodaje: Pokój z tobą.

Bierzmowany odpowiada: I z duchem twoim.

 

 

 

Przykładowe pytania związane z treści katechez:

 1. Jakie znasz cztery etapy budowania relacji z Chrystusem?
 2. Wymień imiona przynajmniej czterech uczniów Jezusa?
 3. Co mówi św. Hieronim na temat Pisma Świętego?
 4. Co to jest Pismo Święte?
 5. Z ilu Testamentów składa się Pismo Święte?
 6. Wymień przynajmniej 5 ksiąg Starego Testamentu?
 7. Wymień przynajmniej 5 ksiąg Nowego Testamentu?
 8. Co to jest modlitwa?
 9. Wymień 3 części (etapy) czytania duchowego – lectio divina?
 10. Co to jest sakrament?
 11. Wymień siedem sakramentów świętych?
 12. Na jakie grupy dzielą się sakramenty święte?
 13. Wymień pięć warunków sakramentu pojednania?
 14. Jak jest różnica pomiędzy miłością ludzką a Miłością Bożą?
 15. Wymień 5 cech miłości z Hymnu o miłości św. Pawła 1Kor 13
 16. Co to jest grzech?
 17. Co to jest grzech ciężki?
 18. Wymień siedem grzechów głównych?
 19. Kto to jest Duch Święty?
 20. Wymień 7 darów Ducha Świętego?

 

Brakujące akty chrztu:

 1. Hartkorn Maksymilian
 2. Kopiel Gabriela
 3. Sobczak Cezary
 4. Źrubek Bartosz
 5. Piętal Daniel
 6. Fidecki Bartłomiej
 7. Gęborys Gabriela
 8. Kwiecińska Julia
 9. Rowiński Kacper
 10. Smyk Bartłomiej
 11. Hałas Patryk
 12. Czerwonka Daria
 13. Marucha Jakub